VÍDEO

XORNADAS DE FOLCLORE GALEGO
30 / 06 / 2011

Colexiata do Sar: Xornadas de Folclore Galego

FOTOGRAFÍAS

A COLEXIATA RECIBE Á SÚA SANTIDADE O PAPA
BENEDICTO XVI EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

FOTOGRAFÍAS

O NOSO FUNDADOR,
DON JOSÉ PORTO BUCETA