VÍDEO

MUIÑEIRA DE XEIXOS
— GALA DO COCIDO DE LALÍN 2014 —
LALÍN

AF Colexiata do Sar: Gala do Cocido de Lalín 2014

FOTOGRAFÍAS

A AF COLEXIATA DO SAR
NAS FESTAS DA ASCENSIÓN 2011

AF Colexiata do Sar: Ascensión 2011

FOTOGRAFÍAS

A AF COLEXIATA DO SAR NAS
XORNADAS DE FOLCLORE GALEGO 2013

AF Colexiata do Sar: Xornadas de Folclore Galego 2013