FOTOGRAFÍAS

A AF COLEXIATA DO SAR
NAS FESTAS DA ASCENSIÓN 2012

AF Colexiata do Sar: Ascensión 2012

FOTOGRAFÍAS

A AF COLEXIATA DO SAR NA ROMARÍA DE
NOSA SEÑORA DAS NEVES 2011

AF Colexiata do Sar: Romaría de Nosa Señora das Neves 2011

VÍDEO

XOTA DE ABELENDA
— GALA DO COCIDO DE LALÍN 2014 —
LALÍN

AF Colexiata do Sar: Gala do Cocido de Lalín 2014