FOTOGRAFÍAS

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— FEIRA DA PRIMAVERA 2014 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Escuela de la AF Colexiata do Sar: Feira da Primavera 2014

VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— FESTIVAL DE FOLCLORE 2014 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Escola da AF Colexiata do Sar: Festival de Folclore

FOTOGRAFÍAS

A AF COLEXIATA DO SAR
NA FESTA DO VIÑO DA ULLA 2011

AF Colexiata do Sar: Festa do Viño da Ulla 2011