VÍDEO

AF COLEXIATA DO SAR
— FOLK NAS PRAZAS 2015 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Folk nas Prazas 2015

FOTOGRAFÍAS

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— A PRIMAVERA O ENSANCHE ALTERA —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

A primavera O Ensanche altera

FOTOGRAFÍAS

AF COLEXIATA DO SAR
— FOLK NAS PRAZAS 2015 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar