FOTOGRAFÍAS

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— FESTIVAL DE FOLCLORE INFANTIL 2015 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Escola da AF Colexiata do Sar: Festival de Folclore Infantil 2015

VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— FESTA GASTRONÓMICA DA UÑA 2015 —
SAN LÁZARO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Escola de Danza e Música Tradicional: Festa Gastronómica da Uña 2015

FOTOGRAFÍAS

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— NADAL 2014 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Escola da AF Colexiata do Sar: Nadal 2014