VÍDEO

AL PASAR EL CHARCO (PASODOBLE DE ANTÓN),
COA ORQUESTA CÉLTICA ASTURIANA
— LUAR (TELEVISIÓN DE GALICIA) —

AF Colexiata do Sar + Orquesta Céltica Asturiana: Pasodoble de Antón

VÍDEO

MUIÑEIRAS DE ANTÓN Y RENGOS,
COA ORQUESTA CÉLTICA ASTURIANA
— LUAR (TELEVISIÓN DE GALICIA) —

AF Colexiata do Sar + Orquesta Céltica Asturiana: Muiñeiras de Antón y Rengos

VÍDEO

O ORFEÓN COLEXIATA DO SAR,
NO PROGRAMA «SANTIAGO TE VE»
DE SANTIAGO TV

O Orfeón Colexiata do Sar, no programa Santiago Te Ve de Santiago TV