VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— SERÁN DAS ESCOLAS 2016 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Serán das Escolas 2016

VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
FOLIADA DOS VELLOS
— LUAR (TELEVISIÓN DE GALICIA) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: Foliada dos vellos

VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— CONCURSO DE TEQUEXETÉLDERE —
A ESTRADA (PONTEVEDRA)

Escola da AF Colexiata do Sar: Concurso de Tequexetéldere 2016