VÍDEO

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA COLEXIATA DO SAR:
MUIÑEIRA DE SAN BRAIS (SAN BLAS)
— LUAR (TVG) —

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Luar (TVG)

VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
FOLIADA DE NOSTIÁN
— LUAR (TVG) —

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Luar (TVG)

VÍDEO

MUIÑEIRA DE SAN BRAIS (SAN BLAS)
— XORNADAS DE FOLCLORE GALEGO 2018 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

AF Colexiata do Sar: Xornadas de Folclore Galego