VÍDEO

CANTARES ACORDADOS:
O CARRO

Cantares Acordados

VÍDEO

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA COLEXIATA DO SAR:
MUIÑEIRA DE SAN BRAIS (SAN BLAS)
— LUAR (TVG) —

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Luar (TVG)

VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
FOLIADA DE NOSTIÁN
— LUAR (TVG) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: Luar (TVG)