VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— FESTA GASTRONÓMICA DA UÑA 2015 —
SAN LÁZARO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Escola de Danza e Música Tradicional: Festa Gastronómica da Uña 2015

FOTOGRAFÍAS

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
— NADAL 2014 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Escola da AF Colexiata do Sar: Nadal 2014

VÍDEO

MUIÑEIRA DA CAÑIZA
— XORNADAS DE FOLCLORE GALEGO 2014 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

AF Colexiata do Sar: Xornadas de Folclore Galego 2014