VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
FOLIADA DOS VELLOS
— O MELLOR ROXÓN DO MUNDO (TVG) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: Foliada dos vellos

VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
A HERBA DA ILLA DE SAN SIMÓN
— O MELLOR ROXÓN DO MUNDO (TVG) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: A herba da illa de San Simón

VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
A HERBA DA ILLA DE SAN SIMÓN
— AQUÍ GALICIA (TELEVISIÓN DE GALICIA) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: A herba da illa de San Simón