VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
DA AF COLEXIATA DO SAR
—AS RAÍCES NA PEDRA 2018—

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: As Raíces na Pedra

VÍDEO

CANTARES ACORDADOS:
FOLIADA DE NOSTIÁN

Cantares Acordados

VÍDEO

CANTARES ACORDADOS:
ESA SI QUE É MUIÑADA

Cantares Acordados