VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
A HERBA DA ILLA DE SAN SIMÓN
— AQUÍ GALICIA (TELEVISIÓN DE GALICIA) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: A herba da illa de San Simón

VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
FOLIADA DE NOSTIÁN
— AQUÍ GALICIA (TELEVISIÓN DE GALICIA) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: Foliada de Nostián

VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
DA AF COLEXIATA DO SAR: XXXVII CONCURSO
DE BAILE TRADICIONAL XACARANDAINA

XXXVIII Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina