VÍDEO

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA COLEXIATA DO SAR:
MUIÑEIRA DE CASTROFEITO
— LUAR (TVG) —

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Luar (TVG)

VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
FOLIADA DO RUEIRO
— LUAR (TVG) —

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Luar (TVG)

VÍDEO

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA COLEXIATA DO SAR:
FESTAS DA ASCENSIÓN 2021
— SANTIAGO DE COMPOSTELA —

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar: Festas da Ascensión 2021