O NOSO ARQUIVO MULTIMEDIA

A AF Colexiata do Sar nas
Xornadas de Folclore Galego 2011

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)

  • Actuación nas Xornadas de Folclore Galego (Santiago de Compostela, 2011)